Meist


Me tahame, et kohad ja majad, mis on meile tähtsad, oleksid alles.
Et nad ei laguneks olematusesse, ei kaoks vaid fotodeks ja plaanideks.
Üle Eesti on palju maju, mis väärivad säilitamist.
Meie kava on lihtne. Igaüks paneb väikese reaalse panuse, et suured asjad, mis ühele pole jõukohased, saaks ühiselt teoks.

Casa Nostra on tulundusühistu. See tähendab, et igaüks, kes paneb ettevõtmisesse vähemalt 319 eurot, on ühiselt renoveeritava hoone omanik. Igaühel on üks hääl, kasum jaotub vastavalt panuse suurusele. Suuri otsuseid – milliseid hooneid omandada ja kuidas majandada – tehakse koos.

See on rohkem kultuuri-  kui äriprojekt. Seepärast ootame liituma inimesi, kelle jaoks  arhitektuurimälestiste säilitamine on südamelähedane ning kasumiteenimine teisejärguline.

Meie eeskujuks on Suurbritannias tegutsev The National Trust (www.nationaltrust.org.uk). Me usume, et ühiselt tegutsedes on võimalik teha asju, mis esimesel hetkel tunduvad võimatuna. Kõik oleneb sinu otsusest.

Ühistu liikmete nimel
David Vseviov
Aleksander Laane
Katrin Idla

Casa Nostra tähendab meie maja

Paljud küsivad, miks tegime tulundusühistu – sest tavaliselt tehakse selliste asjade jaoks osaühing või mittetulundusühing. Kogemused mujalt maailmast näitavad, et ühistuline tegevus peab majanduskriisidele kõige paremini vastu. Me arvame, et ühine tegutsemine ühise eesmärgi nimel on Eestis väärtus omaette.

Põhimõtteline erinevus teistest äriühingutest on häälte jaotuses. Meil on igaühel üks hääl – sõltumata sissepandud raha hulgast. Küll aga sõltub sissepandud raha hulgast see, kui suure osa kasumist ühistu liige saab.

Ühistu liikmeks võib olla eraisik, mittetulundusühing, ettevõte – tähtis on, et meil on ühine eesmärk.

Kuidas hoone saadakse? Mis saab majadest edasi? Kust tuleb kasum?

Loomulikult püütakse hooned saada võimalikult odavalt, sest taastamistööd on kallid.

Hoonete omandamiseks on mitmeid võimalusi. Neid saab osta. Neid saab sümboolse hinna eest üle anda eraisik, ettevõte, kohalik omavalitsus või riik. Saab teha lepingu, kus endisest omanikust saab rentnik. Üks on kindel – ühistu tegeleb ainult nende hoonetega, mille omanik ta on. Omandamise otsuse teeb üldkoosolek.

Nagu kõik omanikud, püüab ka Casa Nostra taastatud hoonete majandamisest kasumit teenida. Me võime hoone välja rentida, seda ise majandada mingeid teenuseid pakkudes või ka müüa. Taaskord on see meie ühine otsus, mille langetame oma eesmärki – mälestiste kaitset – silmas pidades.

Tutvu põhikirjaga ning võta meiega ühendust. Oleme ka Facebookis.

Ühistusse astumiseks on vaja kirjutada vabas vormis avaldus ja saata see aadressile: aleksander.laane@gmail.com ning tasuda osamaks.

Lisainfo (sh põhikiri): vt. Facebookist või aleksander.laane@gmail.com

Osamaksu tasumine

Saaja: Tulundusühistu Casa Nostra Kultuuri- ja Looduspärandi Kaitseks
Arve number on EE352200221051194760
Selgitusse: osamaks
Osamaksu summa 319 EUR (võib maksta ka osade kaupa aasta jooksul).

Copyright © Casa Nostra
Made by: VeebiAit.ee